View Single Post
(egentlig ikke)
Relevant's Avatar
I all hovedsak skader det økonomien din. Og såfremt du spiser forholdsvis vanlig så har ikke protein noe for seg.