View Single Post
Men antageligvis så skal du ha en relasjon til dette barnevernskontoret, så å gå til fylkesmannen kan føre til en motvilje fra de ansatte, uprofesjonelt men de er mennesker.

Derfor anbefaler jeg deg i brevs form saklig og rolig legge dette frem for barnevernssjefen, skjer det ingenting så klager du til fylkesmannen.

Viktig å få det på papir, da kan de ikke nekte.