View Single Post
Riktig aktør for å melde brudd på taushetsplikt er statsforvalter (tidligere Fylkesmannen).