View Single Post
Sitat av moret Vis innlegg
Ikke nødvedigvis, kokain har blitt veldig mye renere de siste 10-15 åra.
"Det er store forskjellar i styrkegraden på beslaga, frå under 20 % til om lag 95 %. Det er stadig oftare beslag med
svært høg reinleik, og den gjennomsnittlege styrkegraden for kokain har auka til 66 % i første halvåret av 2018."
https://www.politiet.no/globalassets...alvar-2018.pdf
Vis hele sitatet...
Tipper det som blir beslaglagt som er 95% eller over 80% blir cutta og solgt videre.