View Single Post
ehrm, du har tatt 25mg el 25 piller valium..?