View Single Post
Begrenset bruker
uaexed's Avatar
Du skal ikke løfte med ryggen, husk det. Bruk beina for det de er verdt.