View Single Post
Lettest tilgjengelig er Aduvanz (lisdexamfetamin), langtidsvirkende deksamfetamin. Om ikke ritalin funker kan du få tilbud om å prøve det, om det heller ikke funker optimalt kan du søke helfo om å få Attentin. Dog har det noen ulemper i form av at det for mange må tas 2 ganger daglig og påvirkes i mye større grad av hva du spiser enn lisdexamfetamin.