View Single Post
Legen kan skrive ut en attest, men det betyr ikke noe særlig. Leger har også en tendens til å tro at de kan skrive ut attester for det meste. Det er viktig at legen setter det inn i kjernejournalen din at du bruker Aduvanz, for da kan det bekreftes av andre leger at du har rett til å bruke denne medisinen.

Jeg kan ikke se for meg at en attest er noe bedre enn å ha med resepten. Jeg pleier å be apoteket om å klistre den på pilleboksen, ikke eska den kommer i, så har du den alltid med deg.