View Single Post
Men slik jeg har forstått det, så må alt av legemidler, kostilskudd etc ha norsk pakningsvedlegg for at det skal være lovlig å importere?