View Single Post
Teoretisk sett skal du være clean til gitt dato. Uregelmessigheter eller noe annet ulumsk kan jo skje slik at du utskiller stoffer litt seinere enn normalt. Men som jeg sier så er sjangsen større for at prøven er clean en negative etter som du beskriver saken!