View Single Post
For å hjelpe deg litt på vei kan du jo prøve å google proviron only cycle kanskje. Finner svar på det meste der.
Det er mange forums du kan sjekke der folk har delt sine erfaringer med proviron.

Søk opp proviron + anabolic doc
Proviron Greg Duchette

Du kan se hva coach Trevor har å si om temaet
Mulig Bodybuilder in thailand har noe å komme med.
Andre på enhanced atlethe teamet?

Det er rett og slett ikke vanskelig å finne info om temaet, grunnen til at det er lite svar å få her generelt er at det er en svært dårlig ide å kjøre proviron only. Ingen vil seg så vondt hvis man har litt kunnskap om temaet.