View Single Post
Har du gått så mye i Nord og Østmarka at de er oppbrukt?

Lett å tenke at man må lang bort for å finne villmark, men det finnes steder i Nordmarka også hvor du
skal slite med å i det hele tatt se andre på 1 uke.