View Single Post
Det må ha gått dårlig det at du ikke leste bøkene kronologisk pickaboo, for dette skjønte jeg ikke særlig av. Spesielt ikke der du forsøker å vitse om Hamsun. Kan det være at jeg selv har gjort en glipp i Harry Hole serien og at det er derfor jeg letter føkka i huet? Om det er tilfellet så er det posten din epic, da kan vi endelig sørge for at allmuen blir klar over hvilke dramatiske konsekvenser det kan få for vår mentale helse om vi ikke alltid leser bøker kronologisk. Eller gjelder det kanskje kun Nesbø's Harry Hole serie? Og om det er slik, betyr det at Nesbø har solgt sjela si? Come om, finansanalytiker, musiker og forfatter, kanskje også Nesbø har vært "down to the crossroad"?