View Single Post
Send det som vanlig pakke innpakka godt. Skal være null problem. Sender kan sende fra postkasse anonymt med frimerker ol. og du kan nekte på å ha noe med pakken å gjøre i så måte. Lykke til