View Single Post
Spist 2mg alprazolam før og hatt rene prøver etter 7 dager men økte doseringen ene gangen til 6mg og da slo jeg ut på urinprøven etter 7 dager. Rivotril (clonazepam) har lenger sporingstid i urin enn alprazolam (xanor). 0,5mg vil i verste fall kunn spores opp til 1 uke, mest sannsynlig 3-4 dager