View Single Post
Fantastisk. Både ansatte og innsatte i psykiatrien har ventet på et slikt skifte i årevis. Slik jeg har forstått skjedde det en gradvis nedbygging av psykiatrien fra slutten av 90 tallet og fremover og resultatet har vært minst 15-20 år med tidvis elendig tilbud og i enkelte kommuner har ventetiden vært under all kritikk.

Det må jo være langt bedre å få igang lavterskeltilbud og rask hjelp slik at folk kan få den hjelpen de trenger i så tidlig fase som mulig. Det må jo gjøre ting langt enklere for pasientene og pårørende vil sikkert også medføre at flere faktisk får riktig behandling slik at de håndterer hverdagen, livet og alle dens utfordringer.

Sendrektighet og mangelfulle tilbud har nok sendt endel både ut i tung rusbruk eller ført til at folk er blitt så nedkjørte før tilbudet har vært på plass at de kanskje aldri blir friske nok til å fungere i samfunnet i særlig grad. Tenk feks på folk som isolerer seg, må være langt enklere å reversere en slik mestringstrategi i tidlig fase enn om noen har levd isolert i årevis.