View Single Post
jamen yolo da.
luni's Avatar
Mange studiesteder har tilbud om gratis psykisk helsetjeneste med både individuell behandling og gruppeterapi. Noen har også mer lavterskel samtaletilbud (med studentpresten, rådgivere, profesjonsstudenter i psykologi etc.) med dropin, hvis du føler det kan være nyttig i tillegg.