View Single Post
Sjekk med studentforeningen din. Mange studentforeninger har egen ordning for helse og refusjon. Dersom din har det vil du få refundert utgifter til psykolog. Er du ikke medlem er det bare å bli medlem.

Utover refusjon fra studentforeningen så betaler du bare egenandel opp til maksgrensen (2300 kr ish per år) og når grensen er nådd blir resten av timene gratis. Egenandel per time ca 345 kr iirc. Dette gjelder ikke om du velger privatpraktiserende psykolog med mindre denne er "godkjent lista" hos HELFO, er de ikke der må du dekke 100% av kostnadene selv. Er de på listen er egenandel likt psykolog i det offentlige.

Du går via fastlege og ber om henvisning til psykolog.