View Single Post
Husker åttitallet
MeTheWall's Avatar
Crew
Å gå til psykolog kan være dyrt i starten, men har du henvisning fra lege, vil det du betaler hos psykologen gå som egenandel og vil etter 5-6 besøk eller før (avhengig av hvor mye du har vært hos lege tidligere i år), gjøre at du får frikort (les mer på helsenorge.no).
Det er dessverre ofte lang ventetid hos psykologer, gjerne 3 måneder, så jo før du kommer deg til fastlegen, jo bedre.
Mange kommuner har et såkalt lavterskeltilbud som kan være greit å benytte seg av mens man venter på å få time hos psykolog.