View Single Post
Så bra du har greid å kutte hasjen! Å prøve å unngå vonde følelser gjennom rus leder sjelden noen veg. Når rusen letter er de der fortsatt, og du riskerer å få flere problemer enn du hadde i utgangspunktet.

Hvis du har lyst til å dele så er det nok flere her som vil lytte og støtte deg, meg selv inkludert, men husk at alt som ligger på nettet er tilgjengelig for alle, og det er alltid en risiko for at du blir gjenkjent, så tenkt deg godt om. Kanskje har du mulighet til å snakke med kjæresten din om det som plager deg?

Forøvrig skal det være mulig å få dekket psykologtimer. Første skritt er å gjøre som entropi sier og start hos fastlegen.

Stå på! Dette greier du.