View Single Post
Fulgt med på tråden siden starten av, hard lesing.
Hvil i fred.