View Single Post
Du må pisse reint 6mnd før du får bestille oppkjøring. Kjøretimer & alt annet kan du fortsatt ta.