View Single Post
Sitat av kastrertHankatt Vis innlegg
Jeg tror deg gjerne jeg, men har du kilder på dette? Spesielt mtp stimulanter.
Vis hele sitatet...
Jeg har ikke noen direkte kilder akuratt. Jeg har dog studert neurokjemi veldig dypt og har lest meg opp på virkemåten til alle de vanlige rusmiddlene. Du kan egentlig se litt selv på pubmed de har gjort mange rotte studier og studier på selværklerte speed junkies. Det er struktur endringer i hjernen som fysisk kan ses under på et mirkoskop i rotter og hos mennesker så er det endret aktivitet i de forskjellige sentrene i hjernen. Vi ser struktur endringer i folk som har brukt mye cannabis, opiater, benzoer, etc. Forskjellen er disse endringene er mindre, reverseres til en mye mye mye større grad og det er i mange tilfeller ikke mulig å se noen struktur endringer i folk som misbruker disse stoffene. Upper som kokain, mdma, amfetamin, metamfetamin, mephedrone etc har alle så og si samme virkemåte ved at de triggrer at hjernen og resten av sentral nervesystemet frigjør neurotransmittere eller som i kokain sitt tilfelle stopper reopptaket av dem. Altså rusen er tuklingen med kommunikasjonen mellom synapsene i nervene.

Andre rusmiddler som ikke er i den kategorien skiler seg ut med at rusmiddlet binder seg til en reseptor som da starter en kjemisk domino effekt som skaper ''rus''. Virke måten mellom la oss si heroin og cannabis er ganske likt i den forstånd at i begge tilfeller har du et stoff som direkte binder seg til en reseptor.

Det som mann kan ta fra dette er at stoffer som direkte tukler med selve neurotransmitter nivåene i hjernen er typisk mye mer hjerneskadelige en stoffer som binder seg til en reseptor. Tolleranse som kommer fra amfetamin feks er merkelig i den at den endrer seg fra dag 1 og 2 veldig drastisk. Uansett hvor stor dose du tar på andre dagen får du ikke den samme euforien pga du mangler neurotransmittere til å oppnå den samme euforien. Men ved la oss si cannabis så kan du få mer rus effekt på dag 2 enn dag 1 alikevel om tolleransen er høyere bare ved å ta en større dose pga at det eneste som har endret seg i hjernen er selve reseptoren cannabis binder seg til har oppregulert. Nivåene av neurotransmitterene har ikke endret seg i hjernen her.

Jeg må dog nevne at dette er en veldig enkel måte å se det på og det er egentlig ikke så svart hvit i praksis. Rusmiddler overlapper med hverandre. Jeg lærte gankse nylig at alkohol binder seg til 5htp reseptoren som lsd og sopp binder seg til. Rusmiddler gjør ofte dette å binde seg til reseptorer uten å aktivere de. Vi har også flere reseptorer i samme klasse opiat reseptoren er faktiskt 5 forskjellige reseptorer, veldig like men med små forskjeller. Så det er litt feil av meg å si at nevrotransmittere har ikke endret seg i det eksemplet med cannabis. For det gjør det kanskje.

Jeg hater å være ''trust me bro'' når folk spør meg om kilder, men du kan lese opp selv på virkemåten til rusmiddler og så studere litt selv. Det er et veldig omfattende tema og veldig komplekst og du lærer ikke dette ved å lese en kveld om det. Jeg har dette som min autistiske spesielle interrese og jeg har lest i flere år studier, artikkler etc, men jeg anslår at jeg forstår maks 10-15% av det som faktisk skjer. Det er veldig abstrakt og det er så kompleks kjemi. Jeg finner ofte en ting som motsier noe annet så må jeg revurdere min forståelse og så finner jeg ut at det jeg først trodde var totalt feil, men så finner jeg ut senere at jeg faktiskt tenke riktig første gangen.

hjernen er et stor kjemisk suppe som vi mennesker aldri vil kunne fult forstå