View Single Post
Er du på DPS kun for hasj? Er det virkelig så ille å bare kutte ut bruken?

Jeg minnes litt om Dette infamøse klippet.

Jeg prøver oppriktig å skjønne greia, ikke noe negativt mot deg. Men om folk lurer på hvorfor cannabis fremdeles er ulovlig så er jo nettopp slike saker som det her grunnen.