View Single Post
jeg får til å skrive tekst til skjermen, det som er er at det virker som at a0 (analog portene) ikke fungerer liksom..

alt funker, utenom analog lesing