View Single Post
hei takk for raskt svar, ja jeg får det til å virke på arduino, men ikke på xiao esp32c3, samme script å alt, er bare 5 ledninger å bytte, men på esp32c3 virker det ikke..

Kode

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <driver/adc.h>
#include <esp_now.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels


Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

int ThermistorPin = 0;
int Vo;
float R1 = 10000;
float logR2, R2, T, Tc;
float c1 = 1.009249522e-03, c2 = 2.378405444e-04, c3 = 2.019202697e-07;


void setup(){
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); //OLED address 
 display.clearDisplay();
 Serial.begin(9600);
}

void loop(){
 Vo = analogRead(ThermistorPin);
 R2 = R1 * (1023.0 / (float)Vo - 1.0);
 logR2 = log(R2);
 T = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2));
 Tc = T - 273.15;

 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(2);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(70, 0);
 display.println("C");
 display.display();
 display.setTextSize(2);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(3, 0);
 display.println(Tc);
 display.display();
 delay(10);
}
https://imma.gr/125305xd818d
https://imma.gr/125306x1b64e
https://imma.gr/125307x8ec35

Sitat av Yochi Vis innlegg
Bruker du samme volt på begge? ESP gir vel bare 3,3V, mens arduino kan gi 5V ut.
Vis hele sitatet...
den har 5 og 3.3 volt
Sist endret av Dyret; 6. februar 2024 kl. 19:32. Grunn: code tags