View Single Post
søkte i felleskatalogen og de har ikke harmalin eller harmin osv på listen over substanser engang, så tviler sterkt på du får en lovlig pille med det i norge.

derimot så er det andre medikamenter som virker på samme måte (maoi hemmer), f eks johannesurt.

men det er god grunn til at de sterke maoi hemmerene er erstattet av ssri/snri's, da maoi krever veldig nøye kosthold og avhold fra en bibel med ulike ting for å være trygt.