View Single Post
Halvstudert røver
Myoxocephalus's Avatar
DonorCrew
Sitat av bennnern Vis innlegg
Du har satt likhetstegn mellom å kjøpe sex og voldtekt/ seksuelle overgrep i flere diskusjoner om temaet men jeg føler ikke at du treffer helt.

For det første setter du likhetstegn mellom økonomisk tvang og tvang i forbindelse med voldtekt. Det blir litt som å sette likhetstegn mellom å bli banket opp i en mørk bakgate og det å være en fattig proffbokser. I begge situasjonene vil en person bli utsatt for vold som personen blir tvunget til men rammene for volden er av betydning for hvor hvor belastende volden vil bli for personen. Det samme tror jeg er tilfellet for prostitusjon.

Det er jo heller ikke gitt at det alltid er noe økonomisk tvang som ligger til grunn for prostitusjon. Om det var tilfellet burde man forventet at inntekten til prostituerte ikke oversteg det som er absolutt nødvendig for å overleve og at prostituerte med milionlønninger ikke eksisterte.

For det andre finnes det ett interresant evolusjonspsykologisk argument for at salg av sex ikke medfører den samme psykiske belastningen som voldtekt. Negative følelser knyttet til å bli voldtatt har trolig to evolusjonære opphav.

1:Voldtekt fører til at avkommet får "dårligere" gener enn det ville ha fått om personen fikk velge selv, noe som er en trussel mot den reproduktive suksessen til personen og derfor vil medføre ett ubehag.

2:Voldtekt fører til at kvinner vil ha større vanskeligheter med å skaffe ressurser til ett eventuelt avkom siden menn kan komme til å velge bort kvinner som er har blitt gravide som følge av voldtekt.

Den siste trusselen forsvinner med prostitusjon siden prostitusjon per definisjon vil gi ressurser til avkommet. Å bli voldtatt er nesten garantert en trussel mot kvinners reproduktive suksess. Prostitusjon kan potensielt være en effektiv måte å føre genene videre. Det kan ha betydning for hvor belastende de to situasjonene er.

Når det er sagt er jeg enig med deg i at kjøp av sex skiller seg fra kjøp av narkotika ved at man potensielt utfører et overgrep mot noen som blir utsatt for menneskehandel. Det var vel egentlig det du skrev, men jeg leste litt fort og så ikke at du presiserte at det var snakk om menneskehandel og ikke all prostitusjon. Poster allikevel fordi jeg synes jeg har noen gode poeng og ikke tror at jeg bare angriper en stråmann når jeg beskylder deg for å sette likhetstegn mellom overgrep og prostitusjon.

Et lite tilleggspoeng er at det finnes noen indisier på at sexkjøp fører til en lavere voldtektsrate i ett samfunn:
https://drive.google.com/file/d/16X_...fMQeylM4B/view
Vis hele sitatet...
Hvilken del av offer for menneskehandel var det du ikke fikk med deg? Jeg satte ikke likhetstegn mellom sexkjøp og overgrep. Jeg satte likhetstegn mellom å benytte seg av sexslaver og overgrep.