View Single Post
Hvor mye jobb ville det ha vært for dere i ledelsen for å oppfylle kravene OP spør om?