View Single Post
Skal snart ta buss til Sverige og er frista til å ta med noen godter over grensa. Hvor risikabelt er det?