View Single Post
Sitat av GakkGakk2 Vis innlegg
Blir ikke 0-4000 litt overkill for å måle temperatur?
Vis hele sitatet...
Man bruker 4095.0 for å konvertere digitalt signal tilbake til analogt (ADC/Analog to Digital Converter )
En 12-bits ADC kan representere 2^12, som er 4096.

Den laveste verdien den kan representere er 0.
Den høyeste verdien er 2^12 - 1, som er 4096 - 1
-1 *pga laveste er 0, som gjør at verdien vi bruker er 4095
(som er den maksimale digitale verdien en 12-bits ADC kan produsere)