View Single Post
Når ble dette lovlig over disk? Eller har det vært det hele tida?