View Single Post
Siden det er en såpass gammel maskin kan det også være baklyset som er gåent. LCD-skjermer brukte CCFL i gamle dager, så det kan bære lysrøret eller inverteren som er gåen.