View Single Post
Da må du redusere antall potensielle problemer og f.eks starte med å se om du kan skrive tekst på skjermen om du bare kobler til den. Får du til det kan du utvide med temperaturmålingen.