View Single Post
ja det er jo beste løsning her, siden de kun tar stikkprøver av tilstedeværelse og ikke konsentrasjon

det er høy forsiktighet rundt disse legemidlene fordi de er en del av masse dødsfall