View Single Post
Du kan lodde istykker og sammen igjen hullmontert skrap som første ting. PC-strømforsyninger for eksempel er stort sett hullmonterte. Kan ha gøy komponenter å spare også. Kortslutt den store kondensatoren først.