View Single Post
<?php echo 'VIF'; ?>
datagutten's Avatar
Donor
Det kan være greit med en loddestasjon der du kan regulere temperaturen, da kan du regulere etter hva du skal jobbe med.