View Single Post
Gyps africanus
vidarlo's Avatar
Sitat av waltersar Vis innlegg
Hvordan man greier å definere noen som står fornærmede nær og som ikke direkte har sett hendelsen som vitne er for meg uforståelig. Vedkommende vil selvsagt ikke være totalt objektiv uansett.
Vis hele sitatet...
Vitne vil sei nokon som informerer retten om noko. Dei treng på ingen måte vere augevitne, men dei kan ha informasjon som er nyttig for retten. Retten må sjølvsagt vurdere truverdigheta til vitnene, men det er ikkje sånn at eit partisk vitne ikkje vil tilføre ei sak noko. T.d. vil det at vitner og fornærma uttaler seg likt styrke forklaringa.

Tiltalte har jo og rett til å føre vitner.
Sitat av waltersar Vis innlegg
Jeg leste en sak til fra Lovdata der en massør som hadde stikket fingre i ei som han masserte fikk 3år og 9måneder pluss 150.000 kroner i bot.
Vi snakker om et fullstendig ødelagt liv mot noen fingre i en skjede?Straffen står ikke i forhold til handlingen i det hele tatt.Dette er et overgrep mot den tiltalte på det groveste.
Vis hele sitatet...
Når ein massør misbruker eit tillitsforhold til å begå seksuelle overgrep er det ikkje heilt urimeleg at det får relativt store konsekvenser. Du skal kunne stole på at massører er profesjonelle nok til å unngå slikt.

Viare veit ikkje du noko om korleis kvinna reagerte på det. Folk reagerer veldig forskjellig; enkelte vil ikkje la seg affektere av det, andre kan få ganske store psykiske reaksjoner av slikt.

Forøvrig vil eg anbefale deg å settje deg inn i korleis det fungerer. Lovverket er definert av Stortinget, som har sagt at straffa for valdtekt skal vere ubetinga fengsel, med ei minstenorm. Viare har Stortinget sagt at fingre skal sidestillast med samleie.

Så domstolen har ikkje så veldig mykje val. Dei må dømme slik, om dei skal følgje norsk lov. Du kritiserer domstolsapparatet, når rett adresse er Stortinget.

Om du set deg ned og formulerer samanhengande argumentasjon, utan å vise til enkeltsaker, med utgangspunkt i lovverket og domstolane si rolle så trur eg folk vil ta deg mykje meir seriøst.