View Single Post
Sitat av waltersar Vis innlegg
Enig i det du sier, poenget er at det er veldig mange gråsoner.Det blir direkte feil å kalle alt for voldtekt.De aller fleste vet hva seriøs voldtekt er og dette bør straffes hardt.
Vis hele sitatet...
Man kaller jo heller ikke alle seksualforbrytelser for voldtekt.
Sitat av waltersar Vis innlegg
Men å bure inne en ung gutt i 4-5 år i fengsel fordi han har vært på fylla og muligens i fylletåka misforstått noen signaler fra ei som i utgangspunktet var med på det men ombestemte seg eller av andre årsaker angret på hele greia og deretter anmeldte ham er direkte grotesk. Straffen står ikke på noen som helst måte i forhold til forbrytelsen.Du fratar noen flere år av deres liv og merker vedkomne for livet for noe som kanskje er en misforståelse.
Vis hele sitatet...
Dette er det jo heller ingen i Norges land som er uenig med deg i.

Sitat av waltersar Vis innlegg
Det noen her på forumet sier at få dømmes er feil,det er mye som henlegges men jeg har lest at 78% av sakene som havner i retten ender med domfellelse.Dette er veldig høyt tall da vi vet at det ofte ikke er tekniske bevis og sakene er direkte påstand mot påstand saker.
Vis hele sitatet...
Hvordan kan du si at det jeg sier er feil, når du ikke har noe som helst belegg for tallene du hoster opp? Hvor har du 78% fra? Hva sammenlikner du med når du synes det er mye?

Tallene fra 2016 er at over 30% av vodtektssaker ender med frifinnelse. Til sammenlikning er frifinnelsesprosenten i straffesaker generelt på 6,7%. Det vil altså si at over 93% av sakene ender med domfellelse. Sammenliknet med det ville 78% vært lavt, i tillegg til at det i realiteten er mye lavere enn det.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/v...en/a/23764437/

Hvis du skal synse mer om dette så FORVENTER jeg en kilde eller i det minste et logisk resonnement som underbygger påstanden. Hvorfor mener du at frifinnelsesprosenten er for lav? Hvorfor mener du at det skjer flere justismord i voldtektssaker enn i andre saker? Hvorfor mener du at kvinnelige dommere ønsker å få menn dømt på indisier? Gi meg ET GODT ARGUMENT for at dette ikke bare er vås din paranoide hjerne har diktet opp.