View Single Post
Det finnes sikkert folk der ute som er dumme nok til å prøve å lyve seg til en erstatning.
Er det vanlig? Nei. Er det tilfelle i denne saken? Særdeles tvilsomt, spesielt mtp vitneutsagnene.
Kvinnefiendtlig konspirasjonsteorier er ofte nettopp dette: teorier