View Single Post
Sitat av vidarlo Vis innlegg

I tillegg overser du jo glatt at ei slik sak i seg sjølv er ei belastning. Eg hadde aldri gjort noko slikt for 140 løk.
Vis hele sitatet...
I tillegg til belastningen kommer risikoen for å bli anmeldt for falsk anklage, som har mye høyere oppklaringsprosent enn voldtekt. Finnes nok både enklere og tryggere måter å skaffe seg 140000 på.