View Single Post
Gyps africanus
vidarlo's Avatar
Sitat av waltersar Vis innlegg
Hvordan kan man dømme noen til å betale en så høy sum bare fordi ei jente har gråtet til noen venninner.
Vis hele sitatet...
Det står jo i dommen at det er ein tanke meir enn det - m.a. at det er konsistent og detaljert forklaring over tid.

Og i sivile saker (som ei erstatningssak er) så er altså spørsmålet om kven det er mest sannsynleg at har rett. Det er ikkje snakk om å bevise noko, det er snakk om å sannsynleggjere ei forklaring.

At du ikkje kan jus og vel å kalle dommerane korka fordi dei held seg til lovene vedtekne av Stortinget får stå for di regning.

I tillegg overser du jo glatt at ei slik sak i seg sjølv er ei belastning. Eg hadde aldri gjort noko slikt for 140 løk.