View Single Post
Har blitt sagt flere ganger at Lyrica gir verre abstinenser enn de fra benzoer.
Så dersom det stemmer så må nesten Lyrica være det verste "dopet" mtp. Fysisk avhengighet og abstinenser.