View Single Post
Ved sykepenger får du 100% av lønnen din. Går du over på AAP, som ikke er aktuelt før du har vært sykemeldt et år, får du 66% av lønnen din.

Men dette forutsetter jo at du har jobbet 100% sammenhengende lenge nok til å opparbeide deg sykepengerettigheter utover arbeidsgiverperioden

Hvor lenge har du vært i jobb?