View Single Post
Fant disse i en klynge. Skjønner om man ikke kan identifisere 100 % basert på disse bildene, men er det verdt å dra tilbake, plukke og få identifisert?