View Single Post
Hold tunga rett i munnen, det er bare enkel kode.
  • Nicole candy, fra CS Club Media (Amsterdam)


  • Kosher Kush block, fra CS Johnny (Amsterdam)


  • Sputnik (Marokko) og Kashmir, kjøpt hos The Grass (Utrecht)


  • "Bob Marley", sativa, kjøpt hos CS Pleasure (Utrecht)