View Single Post
Det legges nok merke til ja, avhengig av hvem du selger til.
Hvis kundekretsen er random stukere har det vel ikke så mye å si, men om det er faste kunder som lager lite oppstyr/oppmerksomhet har du mer igjen for å holde kvaliteten høy.