View Single Post
Array vil gi deg noko som er rimelig likt det. Generelt er array ei indeksert liste, der du kan slå opp verdien på eit bestemt element.

Gitt arrayaet a=[2, 4, 6, 8] vil a[0] slå opp 0. verdi, og altså returnere 2. a[3] vil slå opp 3. verdi, og altså returnere åtte. Tar eg ikkje heilt feil har Objective C 0-indekserte array, dvs. at teljaren starter på 0.

Du bør og sjå på for-løkker, som kombinert med array er enkel og kjapp måte å repetere ting på.