View Single Post
Jeg har mye å lære, jeg vet det.

Jeg er selvlært og har bare lært meg noen sporadiske biter av koding. Når jeg er i Xcode har jeg ikke peiling på f.eks. hva noen av disse begrepene betyr: AppDelegate, Build Phases, Capabilities osv. Aner heller ikke hva shellscript er... Jeg får ta en ting av gangen, og skjønner at array er noe jeg kan dra nytte av.

Skjønner ikke hva du mener med å skille kode og data. Skal ikke verdiene for notene ligge i ViewController.m i Xcode? Hvor skal det ellers ligge? Det er jo der jeg skriver omtrent alt. I ViewController.h skriver jeg bare det lille jeg må for å innføre navn på nye knapper, bilder osv.