View Single Post
Sitat av hinsidige Vis innlegg
OK, Bea, det kan jeg altså gjøre uten å måtte skrive om igjen alle dataene til sangene?

For det orker jeg ikke tanken på. Men arrayene kan altså hente dataene og gjøre de tilgjengelige, er det sånn det funker?

Jeg har aldri brukt array før, skjønner du...
Vis hele sitatet...
Du diller med programmering. Å konvertere data er jo trivielt med to linjer shellscript.

Men om du liker programmering er jo array eit sentralt element som du bør ha kontroll på.

I tillegg du bør du lukte på å skilje kode og data. Notane er data, og har ingenting i koden å gjere